Praktyczny podręcznik języka gotyckiego

Język

Autor

data

Wydawnictwo

Colin Myers

Angielski

2019 rok

Gutawigs

Gothic Academic Manual

Język

Autor

data

Wydawnictwo

Dubinin, Bondarenko, Tevterenkov

Rosyjski

2006 rok

Uniwersytet Samara

Niemiecki praktyczny kurs gocku

Język

Autor

data

Wydawnictwo

Sammy Chur

- Rosyjski

- Niemiecki

2018 rok

Gutawigs

© 2020 Gutawigs