Członkowie międzynarodowej organizacji publicznej Gutawigs stają się częścią ożywienia języka gotyckiego, wnoszą wkład w historię rozwoju języka i kultury wschodnich Niemiec, każdy członek organizacji jest jej elementem wspierającym naszą wspólną sprawę.

Oficjalne członkostwo daje możliwość:

- Uczestniczyć w życiu organizacji, głosować w ankietach dotyczących wewnętrznej struktury organizacji, a tym samym wpływać na politykę przebudzenia;

- Uzyskaj dostęp do projektów, w które Gutawigs wdraża i uczestniczy;

- Zostań przedstawicielem języka i kultury w swoim regionie;

- Uzyskaj certyfikat (dowód osobisty) członka organizacji o ustalonym formularzu;

- Wpisz swoje imię i nazwisko w historii ożywienia gotyckiego języka i kultury;

- Uzyskaj wsparcie w nauce języka gotyckiego;

Każda osoba, która ukończyła 16 lub 18 lat dla obywateli niektórych stanów i jest zainteresowana jej celami w momencie składania wniosku, może zostać członkiem organizacji, w której jest to konieczne:

- Wypełnij odręcznie wniosek o ustalonym formularzu; można pobrać tutaj ...

- Wyślij swój skan lub zdjęcie w dobrej jakości na gutawigs@gmail.com;

- Następnie jeden z przedstawicieli organizacji skontaktuje się z tobą i przeprowadzi krótką rozmowę;

- Otrzymasz podpisaną i zapieczętowaną kopię wniosku, a także numer identyfikacyjny, pod warunkiem zatwierdzenia Twojej kandydatury;

22222.jpg