Kompletny słownik gotycki

55_1group_of_rare_book_spines_copy.jpg
W 2020 r. Planowane jest wydanie pierwszego pełnego gockiego słownika, który będzie zawierał zarówno słowa literackie (biblijne), jak i rekonstrukcje, dostępne obecnie neologizmy. Ponadto w przyszłości słowa będą tworzone w blokach tematycznych, a następnie dodawane do słownika, uzupełniając w ten sposób słownictwo języka gockiego.

Czy język gotycki będzie gocki, jeśli będzie zawierał wiele nowych słów? Niewątpliwie dlatego, że używamy tylko tych metod rekonstrukcji i tworzenia nowych słów, których używali sami Gotowie, na przykład podczas tłumaczenia Biblii.

Nie wymyślamy nowych korzeni do tworzenia nowych słów, ale używamy tylko frazowania, sufiksowania, prefiksowania, konwersji niektórych części mowy na inne, i tylko w skrajnych przypadkach uciekamy się do używania korzeni z języka Pragerman, które miało miejsce w języku gotyckim na pewnym etapie jego rozwoju, ale z jakiegoś powodu do nas nie dotarli.

Zdarzają się również przypadki, gdy używamy kalki greckiej, łacińskiej i innych zgodnie z gramatycznymi cechami języka gockiego. Tak więc nowe słowa są jedynie projekcją naturalnego rozwoju języka, z wyłączeniem dużej liczby zapożyczeń, jak w wielu współczesnych językach. Przykładem jest dla nas islandzki, który przez ostatnie 1000 lat zachowywał swoje słownictwo, używając tylko prawdziwie germańskich podstaw.